Gaat alles anders worden?

Tegelijk met de tintelingen, het ontluikende groen en haar bijzondere zonlicht brengt de lente ons dit jaar de zegeningen van een maatschappelijke sluiting. Dankzij de Covid-19-maatregelen 1 horen we beter hoe vogels fluiten, is de hemel blauwer dan we gewend zijn, en vragen velen zich af waarom ze ooit haast hebben gehad. Verandering hangt in de lucht. ‘Het wordt nooit meer als vroeger’, zeggen we tegen elkaar.

Daarmee lijken we culturele aspecten te bedoelen: thuiswerken scheelt file-stress en levert verdieping van gezinsrelaties, strakke streefdoelen en termijnen blijken rekbaarder te zijn dan gedacht, luieren en verveling kunnen iets opleveren. Het just-in-time idee, bedrijfsvoering waarin voorraden worden beschouwd als verliesposten, heeft zichzelf ontmaskerd. In de wedloop naar de laagste lonen, leidend tot flessehalzige tekorten aan grondstoffen en halffabricaten in bijv. de farmaceutische keten, lijkt de wal het schip te gaan keren.

zure wijn uit oude zakken

Helaas zijn er nu al tekenen zijn dat we niet mogen rekenen op een nieuwe start wanneer Covid-19 in een beheersbaar stadium is gekomen. De enige sector waar zich verandering begint af te tekenen, is het personenvervoer. Onder een 1,5m-regime lijkt het openbaar vervoer hoogstens 25% van zijn vroegere capaciteit te kunnen leveren. Wanneer er als reactie meer autobewegingen zouden komen, is de puinhoop voorspelbaar.

Bij het indammen en bestrijden van SARS-CoV-2 laat de Nederlandse regering zich op het lafhartige af adviseren door deskundigen op het terrein van gezondheidszorg en epidemiologie. Maar al bij de eerste stap op sociaal-economisch gebied valt ze terug op oude eigenwijsheden.

Het weggeven van 2 tot 4 miljard euro’s aan de Nederlandse tak van Air France-KLM wijst erop hoe lobbyisten nog steeds de dienst uitmaken in Den Haag. 2 Het bedrijf hoeft niet eens netjes in de rij te gaan staan, maar krijgt een voorrangsbehandeling. Het toneelstukje dat we de dagen ervoor hebben gezien over het toekennen en weer intrekken van een bonus voor de heer Elbers is de schuifdeuren waartussen het werd opgevoerd niet waard.

Zonder iemand om advies te vragen reserveert deze regering
€ 4.000.000.000 voor een bedrijf met een uiterst ongewis toekomstperspectief.

Zes dagen later wordt bekend dat Royal IHC 400 miljoen euro’s gaat ontvangen. De reden: al voor Covid-19 werden grote verliezen geboekt omdat kosten bij projecten veel hoger uitvielen dan verwacht. 3 De heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, schrijft in een toelichting aan de Tweede Kamer: “IHC speelt een strategische en innovatieve rol in de maritieme sector en het wegvallen zou de robuustheid van de gehele sector ondermijnen.” Misschien kan IHC het geld gebruiken om de afdeling calculatie te innoveren. De scheepsbouw een robuuste sector, dat mag gerust wereldnieuws worden genoemd.

samenhang met klimaatcrisis

Naar analogie van het Outbreak Management Team zou je bij het opstarten van het maatschappelijk leven een Herstart Advies Orgaan verwachten. Daarbij gaat het niet alleen om sociaal-psychologen en dergelijke die het toenemend ongeduld onder de bevolking in goede banen leiden, maar vooral om breed kijkende economen. Post-Covidmaatregelen zouden op een verdere toekomst gericht moeten zijn dan puinruimen. Nu het economisch leven op een laag pitje staat, is dit een uitgelezen kans voor fundamentele hervormingen.

Bij de financiële crisis in 2008 is zo’n zelfde kans op grandioze wijze om zeep geholpen. Falende banken zijn overeind gehouden. Er is nagelaten een scheiding aan te brengen tussen de openbare nutsfunctie van bankieren (betalingsverkeer, sparen, lenen, hypotheken e.d.) en het private jagen op snelle winsten (flits- en derivatenhandel, beursgangen, fusies e.d.). Verouderde bedrijfstakken als de landbouw, veeteelt, metaalindustrie, energiesector en bouw werden klakkeloos gesteund.

‘Het wordt nooit meer zoals vroeger’ is helaas voor veel uitleg vatbaar.

naschrift 04-05 burgerrechten staan op de tocht

De Nederlandse overheid heeft een reputatie te verliezen qua nonchalance in de omgang met burgers.
Op 15 maart hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland een noodverordening afgekondigd die de bewegingsvrijheid van burgers in de openbare ruimte beperkte (1,5m) en ondernemers in een aantal sectoren (horeca, contactberoepen) dwong om de deuren te sluiten. Deze verordeningen zijn op 29 april aangepast. De afgekondigde maatregelen vormen een inbreuk op een aantal in de grondwet vastgelegde burgerlijke vrijheden, zoals die van vereniging, godsdienst en onderwijs, alsmede het recht op de persoonlijke levenssfeer. Inbreuk maken op grondwettelijke rechten kan alleen wanneer dat bij wet is vastgelegd. Dat is niet het geval bij deze noodverordeningen. 4 Nederland verkeert dus in een juridisch vacuüm waarin de voorzitters van de veiligheidsregio’s beslissingen nemen en handhaven die aan geen enkele controle onderhevig zijn. Zo kordaat als de minister-president lijkt op te treden, zo rommelig is het achter de juridische schermen.

Een andere bedenkelijke ontwikkeling doet zich voor bij het reageren op Wob-verzoeken. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft “een ieder” het recht op inzage in documenten inzake bestuurlijke aangelegenheden. In een brief van 20 april aan de heer Klein, journalist, heeft een hoge ambtenaar van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist dat er zeker tot 1 juni niet zal worden gereageerd op een Wob-verzoek van Klein. 5 Wel reageren zou “een onredelijke extra belasting voor de betrokken beleidsdirecties en het RIVM inhouden.”

_____

1 De uitdrukking ‘het Corona-virus’ is te vergelijken met de term ‘rund-dier’ om een koe aan te duiden. Het virus dat de huidige pandemie veroorzaakt is één van vele Corona-virussen, het heeft de officiële aanduiding SARS-CoV-2. De aandoening die het veroorzaakt heet Covid-19. Andere bekenden uit de groep Corona-virussen zijn: 229E en OC43 die neusverkoudheden veroorzaken, MERS-CoV dat, u raadt het al, verantwoordelijk is voor MERS, en SARS-CoV dat SARS veroorzaakt.

2 https://nos.nl/artikel/2331648-nederland-steunt-klm-met-2-tot-4-miljard-euro-frankrijk-geeft-7-miljard-euro.html

3 https://nos.nl/artikel/2332261-kabinet-redt-scheepsbouwer-ihc-merwede-met-bijna-400-miljoen.html

4 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/27/spoedwet-voor-noodmaatregelen-a3997955

5 https://twitter.com/pieterkleinrtl/status/1251138181648584709/photo/1

Dit bericht is geplaatst in menselijk, politiek met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

4 reacties op Gaat alles anders worden?

 1. Hein van der Hoeven schreef:

  Je zorgen lijken me terecht. Een andere zorg die ik heb, is dat straks de miljarden die de regering nu leent en uitreikt aan KLM, IHC, andere ondernemers, zzp-ers, straks moeten worden afgelost incl. rentebetaling. Zonder plan leidt dat tot de welbekende bezuinigingen die ten koste gaan van de overheidsdiensten en het overheidsapparaat, goed onderwijs, goede gezondheidszorg etc.

 2. Jorden schreef:

  Tja beste Rob,
  Even overwogen om je blog niet te lezen omdat mijn geest verzadigd is door alle stuurlui aan de diverse wallen met of zonder geaccrediteerde red lights. Ze weten het allemaal beter en o, had mij maar gevraagd om kort door de bocht uit te leggen hoe het allemaal anders moet of had gemoeten. Het nieuws is de nieuwste verslavende drug, net als suiker, slecht voor je gezondheid en je gebit als aanverwant bijterig orgaan. Vooral op sensatie belust met ons aller Ab Osterhaus à € 1000 per voorstelling.
  Al lezende voel ik de schande sproeien over alles van overheidswege. Ze hebben ook niets goed gedaan, ik lees ook niet het geringste. Meld je aan om het roer over te nemen en de horeca en de cultuur overeind te houden. Thierry, en dat geeft een veilig gevoel, vindt dat 130 km nu ook weer gewoon moet kunnen.

  Groet en relatief goede zondag toegewenst,

  Jorden

  NB Mijn radiotherapie heeft optimaal geholpen heb ik gistermiddag van Carmen, mijn straaltherapeut vernomen. Mooi meegenomen in ons quarantainenestje. Kom gerust op max 1:50

 3. Ineke van haalen schreef:

  Hallo Rob
  Wat een goed samengevat stuk een heel helder!
  Vooral een herstart advies orgaan zou vertrouwen geven aan de situatie waar we inzitten.
  Een overkoepelende denktank.Nu het verzorgend personeel op de bres staat en daarmee doorgaat, hoor je niets over maatschappelijke consequenties hiervoor . In het bijzonder in de thuis zorg en verpleeghuizen .
  Er wordt beweerd dat ook de mensen uit het onderwijs nu de pijlers blijken te zijn van de samenleving.Laten we hier voor gaan staan.
  En wat te doen met de enorme vleesindustrie niet meer zo veel veel gevlogen mag worden.
  Het zou zo fijn zijn als er dieper zou worden nagedacht over veranderingen zodat straks niet weer de advocaat hebzucht zijn gang zal gaan.
  Mijn betoog is niet zo helder als van jou maar wel recht uit mijn hart.
  Lieve groet Ineke

 4. Joe schreef:

  Great stuff! Keep them coming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *